شیوه پاسخ به پرسشهای دینی1
49 بازدید
محل نشر: مجله مبلغان شماره 115
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در سلسله مقالات شیوه پاسخ به پرسشهای دینی , روشها , اصول و تکنیک های پاسخ دهی به پرسشهای دینی مورد بررسی قرار می گیرد در اولین مقاله پس از ارائه تعاریف پرسش و شبهه و تفاوت این دو از اهمین پرسشگری و پاسخ دهی سخن گفته شده است