شیوه پاسخ به پرسشهای دینی3
44 بازدید
محل نشر: قم مجله مبلغان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در سلسله مقالات شیوه پاسخ به پرسشهای دینی , روشها , اصول و تکنیک های پاسخ دهی به پرسشهای دینی مورد بررسی قرار می گیرد در سومین شماره به انواع پرسشها اشاره شده است.