شیوه پاسخ به پرسشهای دینی (5)/(مراحل تهیه پاسخ)
47 بازدید
محل نشر: مجله مبلغان شماره 120
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در سلسله مقالات شیوه پاسخ به پرسشهای دینی , روشها , اصول و تکنیک های پاسخ دهی به پرسشهای دینی مورد بررسی قرار می گیرد در پنجمین مقاله مراحل تهیه پاسخ یاد آوری شده است.