شیوه پاسخ به پرسشهای دینی
46 بازدید
محل نشر: مجله مبلغان شماره121
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در سلسله مقالات شیوه پاسخ به پرسشهای دینی , روشها , اصول و تکنیک های پاسخ دهی به پرسشهای دینی مورد بررسی قرار می گیرد در این بخش از سلسله مقالات به پنج تکنیک از تکنیک های پاسه دهی اشاره شده است.