شیوه پاسخ به پرسشهای دینی
26 بازدید
محل نشر: مجله مبلغان شماره121
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در سلسله مقالات شیوه پاسخ به پرسشهای دینی , روشها , اصول و تکنیک های پاسخ دهی به پرسشهای دینی مورد بررسی قرار می گیرد در این بخش از سلسله مقالات به پنج تکنیک از تکنیک های پاسه دهی اشاره شده است.
آدرس اینترنتی