شیوه پاسخ به پرسشهای دینی 7
49 بازدید
محل نشر: مجله مبلغان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این شماره چند تکنیک دیگرا ز تکنیک های پاسخ دهی اشاره شده است.