معاد شناسي
53 بازدید
محل نشر: ره توشه تبلیغ
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله نسبتا مبسوط مباحث اصلی و کلیدی معاد جهت استفاده روحانیون گرامی در منابر ارائه شده است.