زندگینامه مفسر و قرآن پژوه ملا فتح الله اصفهانی
53 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله که خلاصه از از کتاب شیخ شریعت است , زندگینامه , مبارزات , اساتید , شاگردان و تالیفات آیت الله شیخ الشریعه و نیز از وضعیت سیاسی و اجتماعی عراق بحث شده است.