عقل و عاقل در نگاه قرآن کریم(1)
68 بازدید
محل نشر: مجله مبلغان ، شماره 163
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله پس از تعریف عقل، برخی از نشانه های عاقلان از نگاه قرآن بررسی شده است.