عقل و عاقل در نگاه قرآن کریم(2)
57 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در دومین بخش از مقاله، به ده ویژگی دیگر از ویژگیهای عاقلان از منظر قرآن کریم اشاره شده است.