قرآن ما
48 بازدید
ناشر: زمزم هدایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این کتاب با همکاری سرور ارجمند استاد رضا محمدی تهیه شده است. در این مجموعه، پرسشهایی در باره کلیات علوم قرآن، قرائت، تدبر و فهم ، جمع و تدوین،نزول، اعجاز، ترجمه و تفسیر، تحریف ناپذیری و دیگر مباحث مربوط به علوم قرآن گرد آوری شده است.