خدای ما
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در این مجموعه، پرسشهایی در باره ضرورت شناخت خدا، دلایل و براهین خداشناسی، توحید و شرک، صفات خداوند و دیگر مباحث مربوط به خداوند و اوصاف او، گرد آوری شده است.