پیامبر ما
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در این مجموعه، به پرسشهایی در باره مفهوم شناسی نبوت، تفاوت رتبه معصومان، عمومیت نبوت،ضرورت بعثث و راههای شناخت انبیاء، علم و عصمت پیامبران، ومهمترین پرسشهایی که در باره حضرت محمد(صلی الله علیه وآله) وجود دارد پاسخ داده شده است.