نگین قرآن
59 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
در این کتاب سعی شده با بررسی آیاتی که دانشمندان بزرگ اهل سنت ، به نزول آن در باره امام علی(علیه السلام) یا دیگر اهل بیت نبوی تصریح کرده اند ، راه وحدت اسلامی را هموارتر کند. مخاطب اصلی این اثر، نوجوانان و جوانان اهل سنت و شیعه هستند. شیعیان با خواندن این متن در می یابند که احترامی که سنیان حقیقی برای حضرت علی (علیه السلام) و دیگر امامان قائل هستند، فوق العاده است. جوانان اهل سنت نیز با خواندن این کتاب در می یابند که زمزمه هایی که هم اکنون بوسیله برخی از وهابیان به گوش می رسد و سعی می کنند اهل سنت را از امیرالمومنین(علیه السلام) و دیگر خاندان رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) دور کنند، زمزمه هایی شیطانی و تفرقه افکنانه است. ناآگاهی هر یک از شیعه و اهل سنت، از دیدگاه های یکدیگر باعث شده که برخی از شیعیان تصور کنند که سنیان دشمن اهل بیتند و از دیگر سو، برخی از اهل سنت از جایگاه واقعی اهل بیت رسول خدا، غافل شوند. در این کتاب از برخی از آیاتی که حداقل 5 تن از بزرگترین دانشمندان اهل سنت به نزول آن در باره اهل بیت اشاره کرده اند، گفتگو شده و از آنجا که مخاطب اصلی متن، نوجوانان و جوانان بوده¬اند، سعی شده، با استفاده از شأن نزول آیه، مباحث به شکل داستانی وبا بیانی شیوا ارائه شود. از آنجا که تصور می شد ،تصریح به نام اندیشورانی که به نزول آیات در باره اهل بیت اشاره کرده بودند، باعث خستگی خوانندگان نوجوان می شود، نام این اندیشوران در پاورقی آورده شد تا از سویی، کتاب حالت داستانی و روانی خود را از دست ندهد و از دیگر سو، صبغه علمی و پژوهشی اثر حفظ شود.